BAO BÌ GIẤY KRAFT

Giấy Ngành May Mặc, Da Giày

thông tin liên hệ
Mr. Vinh
Giám Đốc - 0948 32 26 96

Bao Kraft May 2 Đầu

Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng hở, may đầu đáy dán
Bao bì giấy miệng hở, may đầu đáy dán
Bao bì giấy miệng kín, may hai đáy
Bao bì giấy miệng kín, may hai đáy