BAO BÌ GIẤY KRAFT

Giấy Ngành May Mặc, Da Giày

thông tin liên hệ
Mr. Vinh
Giám Đốc - 0948 32 26 96

BAO BÌ GIẤY KRAFT

Bao bì giấy miệng mở, đáy may
Bao bì giấy miệng mở, đáy m...
Bao bì giấy miệng mở, đáy may
Bao bì giấy miệng mở, đáy m...
Bao bì giấy kraft cán PP
Bao bì giấy kraft cán PP
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy miệng mở, may 2 đáy
Bao bì giấy lồng PE
Bao bì giấy lồng PE
Bao bì giấy lồng PE
Bao bì giấy lồng PE
Bao bì giấy miệng mở, đáy may
Bao bì giấy miệng mở, đáy may
Bao bì giấy miệng hở, may đầu đáy dán
Bao bì giấy miệng hở, may đầu đáy dán
Bao bì giấy miệng kín, may hai đáy
Bao bì giấy miệng kín, may hai đáy
Bao bì giấy may 2 đầu, lồng PE
Bao bì giấy may 2 đầu, lồng PE
Bao bì giấy dán 2 đáy
Bao bì giấy dán 2 đáy
Bao bì giấy lồng PE gấp miệng vào trong
Bao bì giấy lồng PE gấp miệ...
Bao xi măng
Bao xi măng
Túi giấy
Túi giấy
Giấy kraft
Giấy kraft

GIẤY NGÀNH MAY MẶC, DA GIÀY

Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bàn Cắt
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bà...
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bàn Cắt
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bà...
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bàn Cắt
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bà...
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bàn Cắt
Giấy Trải Vải, Giấy Lót Bà...
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Đục Lỗ
Giấy Cắt Rập, Giấy Dưỡng
Giấy Cắt Rập, Giấy Dư...
Giấy Cắt Rập, Giấy Dưỡng
Giấy Cắt Rập, Giấy Dư...
Giấy Cắt Rập, Giấy Dưỡng
Giấy Cắt Rập, Giấy Dư...
Giấy Cắt Rập, Giấy Dưỡng
Giấy Cắt Rập, Giấy Dư...
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác Mẫu
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác MN...
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác Mẫu
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác MN...
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác Mẫu
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác MN...
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác Mẫu
Giấy In Chữ ABC, Giấy Giác MN...